Mine fagområder

icon01-free-img.png

AFASI

Afasi er språkforstyrrelse som følge av sykdom eller skade i hjernen Afasi innebærer vansker med både å bruke og å oppfatte språk, og vansker med å lese og skrive.

icon01-free-img.png

Språklydvansker

Språklydsvansker innebærer å ha vansker med å uttale ord som forventet ut fra alder og talenorm, noe som kan resultere i en mer eller mindre uforståelig tale.     

icon01-free-img.png

Dysiartri og talepraksi

Dysartri er nedsatt evne til artikulasjon. Det kan oppstå som en konsekvens av en skade i de anatomiske strukturer knyttet til artikulasjon og tale, eller som følge av skader i nervesystemet som styrer tale

icon01-free-img.png

Taleflytvansker

Stamming og løpsk tale gir vansker med flyt i talen. Kommunikasjon med andre kan være utfordrende. Følelsesmessige reaksjoner kan påvirke hvordan vansken arter seg.