Logoped Gry Marie Norstrand

Utdanning/kurs

 • Førskolelærer/spesialpedagog 1994
 • Mellomfag i  multihandikap 2010
 • Master i logopedi 2012
 • 3-årig utdanning som enhetsterapeut med Audun Myskja 2021. 

 

 

Artikulasjon

 • Kurs 1 og 2 i Talk-tools ( munnmotorisk trening/styrking) 
 • Kurs i Letsip ( munnmotorisk trening/styrking) 
 • Kurs i artikulasjon v/Ingebjørg Skaug
 • POPT-kurs/metodikk i fht artikulasjon og fonologiske vansker. 
 • Veiledningsforløp på 2 år fra Statped ( språk og tale)  i fht inkonsistente fonologiske vansker. 
 • Kurs på TAKO-senteret ( Lovisenberg sykehus)  i fht munnmotorisk behandling v/sjeldne syndromer. 

 

Afasi

 • Kurs på Statped ( kognitive vansker) 
 • MODAK-kurs ( En behandlingsform som tar  utgangspunkt  i alle kommunikasjonsmodaliteter. 
 • Bildeforståelse/skrift/setningsforståelse/lesing ut ifra klientens interesser. 

 

Parkinson

 • Er med i nasjonalt nettverk og har deltatt på digitalt kompetansehevings-prosjekt. 

 

Karlstadmodellen

 • Nordisk konferanse i 2 dager april-23.
 • Skal starte en 3-årig Veilederutdanning i Karlstadmodellen høsten 23. 

 

Praksis

 • Førskolelærer/pedagogisk leder i 6 år. 
 • Lærer på småbarnstrinnet i 4 år. 
 • Spesialpedagog på videregående i 2 år. 
 • Miljøterapeut i 4 år. 
 • Logoped i PPT i 3 år. 
 • Logoped v/Kysthospitalet i Stavern i 1 år. 
 • Startet for meg selv i 2016 i Larvik. 
 • Avsluttet praksis i Larvik 2022. 

 

Nåværende løpende avtaler: 

 • Jobber nå hele dager på Haug skole og ressurssenter i Bærum. 
 • Jobber halv dag  på Vollen ungdomsskole avd Smia. 
 • Jobber halv dag på  Sydskogen skole ( tilrettelagt avdeling/barnetrinnet) 
 • Jobber ellers på ulike bhg og skoler med enkeltelever. 
 • Jobber  hele dager på Sandvika videregående på tilrettelagt avdeling.