Dette trenger jeg fra en ny klient før jeg kan starte:

 
  • Navn, telefon, postadresse og e -postadresse
  • Navn på foresatte og kontaktinformasjon dersom klienten er under 18 år.
  • Henvisning fra lege

Hvem kan få støtte til logopedtjenester fra HELFO?

 

Du som har behov for behandling hos logoped  som en del av behandling eller etterbehandling av sykdom, skade eller lyte, kan få stønad til undersøkelse og behandling hos logoped og audiopedagog fra Helfo.

Helfo kan gi stønad til undersøkelse og behandling hos privatpraktiserande logoped  etter folketrygdloven § 5-10 dersom det offentlege ikke gir stønad etter opplæringsloven, helse- og omsorgstenesteloven eller spesialisthelsetenesteloven.

Du må få henvisning fra lege før oppstart av behandling. Legen skal oppgi diagnose på henvisningen.

Det er logopeden sitt ansvar å vurdere om du fyller vilkårene for stønad.
Du trenger ikke lenger å sende søknad til Helfo før oppstart av behandling.

Mer informasjon om offentlig støtte 

Du kan også få behandling uten henvisning fra lege, da gjelder disse takstene fastsatt av HELFO:

Takst A1: undersøkelse/utredning kr 1650,-
Takst A2: behandling 45 minutter: kr 825,-
Takst A3: behandling 60 minutter: kr 1092,-
Takst A4a: gruppebehandling på inntil 5 personer, 90 minutter: kr 1590,-
Takst A4b: tillegg per person i gruppa: 24,-
Takst A5a: møtegodtgjørelse med reisetid, 30 minutter: kr 390,-
Takst A5b: tidsbruk utover 30 minutter i møte: 390,-
Takst A6: telefonsamtale med fagpersoner: 100,-
Takst A7a: videokonsultasjon 45 minutter: 825,-
Takst A7b: videokonsultasjon 60 minutter: 1092,-
Takst A7c: veiledning over telefon/video: 274,-