Taleflytvansker

Stamming

Stamming innebærer at talen blir avbrutt av ufrivillige gjentakelser og forlengelser av lyder og ord, samt stille pauser (blokkeringer), som kan oppleves som at ord setter seg fast i brystet, halsen eller munnen. Slike talebrudd kan komme uventet og kan oppleves som at en mister kontroll over talen sin.

Løpsk tale

Noen personer opplever at talen går altfor raskt og at man snakker usammenhengende. Den raske og ujevne måten personer med løpsk tale snakker på, kan gjøre at de blir både misforstått og undervurdert. De kan oppleve tap av kontroll i kommunikasjon og samspill med andre. Personer med løpsk tale går gjerne gjennom et helt utdanningsløp eller arbeidsliv uten at vansken blir oppdaget. Fordi vansken ofte er ukjent, vil personer med løpsk tale heller ikke selv være klar over årsaken til utfordringene de har.