Logopedisk kartlegging, utredning og behandling?

Logoped Gry Marie Norstrand

Logoped

Gry Marie Norstrand

Har du eller noen som står deg nær språkvansker etter slag? Har ditt barn problem med uttale av R eller andre lyder? Som logoped hjelper jeg barn og voksne med disse eller andre talevansker gjennom kartlegging og behandling. 

Mine fagområder

icon01-free-img.png

Språklydvansker

Språklydsvansker innebærer å ha vansker med å uttale ord som forventet ut fra alder og talenorm, noe som kan resultere i en mer eller mindre uforståelig tale.     

icon01-free-img.png

Taleflytvansker

Stamming og løpsk tale gir vansker med flyt i talen. Kommunikasjon med andre kan være utfordrende. Følelsesmessige reaksjoner kan påvirke hvordan vansken arter seg.

icon01-free-img.png

AFASI

Afasi er språkforstyrrelse som følge av sykdom eller skade i hjernen Afasi innebærer vansker med både å bruke og å oppfatte språk, og vansker med å lese og skrive.

icon01-free-img.png

Dysiartri og talepraksi

Dysartri er nedsatt evne til artikulasjon. Det kan oppstå som en konsekvens av en skade i de anatomiske strukturer knyttet til artikulasjon og tale, eller som følge av skader i nervesystemet som styrer tale