AFASI

Afasi er vansker med å snakke, lese, skrive og forstå språk. Vanskene skyldes en ikke-medfødt skade i hjernen. Hos de fleste mennesker er de viktigste språkfunksjonene knyttet til områder i den venstre hjernehalvdelen, og det er skader i disse områdene som kan forårsake afasi.

Afasi kan ramme alle, både kvinner og menn, unge og eldre. Den vanligste årsaken til afasi er hjerneslag (etter hjerneblødning eller blodpropp), men hjernesvulster eller ytre hodeskader kan også føre til afasi.

Hvor i hjernen skaden oppstår og hvor stor skaden er avgjør hvilke og hvor store språkforstyrrelser som oppstår.

Eksempler kan være:

  • Talen er nesten som før, men man må kanskje lete etter ordene.
  • Den afasirammede forstår hva andre sier, men har problemer med selv å uttrykke seg.
  • Talen er flytende, men det er vanskelig å få meningen i det den afasirammede sier.